EPB: verplicht bij nieuwbouw en of grondige renovatiewerken

EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat en is de implementatie van een Europese norm die de lidstaten verplicht om tot energiezuinige en comfortabele gebouwen te komen.

De EPB legt een aantal eisen op omtrent:

  • Thermische isolatie (materialen, U-waardes, bouwknopen)
  • Energieprestatie (verwarmingsinstallaties, zonnepanelen,...)
  • Binnenklimaat (ventilatie, zomercomfort,...)

Op basis van al deze gegevens wordt er een E- en K peil van het gebouw bepaald, deze moet onder een bepaalde score blijven (voor huidige nieuwbouw is dit E70 en K40). Een lage E-score geeft bovendien ook recht op tal van fiscale voordelen. Voor meer info kijkt u op de pagina van het Vlaams Energie Agentschap.

EPB E-peil
E-peil bij EPB

Het E peil is niet hetzelfde als het kental, dat zegt enkel iets over het verwarmingsverbruik van het gebouw terwijl het E peil ook rekening houd met zaken als duurzame energie opwekking en gebruik.

Omdat veel mensen toch nog met veel vragen zitten kan een vrijblijvende afspraak met EnergieSimulatie worden gemaakt om uw plan door te lichten. Hierin komen oa. zaken als energiezuinig ontwerp, bouwknopen en gezond ventileren met de verschillende ventilatiesystemen aan bod. Ook kan u bij ons terecht voor vragen over het oplossen van koudebruggen (bouwknopen) en het gebruik van ecologische materialen.

EnergieSimulatie staat in voor de volledige verslaggeving (voorcalculatie, startverklaring en aangifte) en raad op de werf tijdens het bouwproces.

PHPP: PassiefHuis ProjecteringsPakket

Een passief huis is een woning die dusdanig goed is geïsoleerd dat het kental voor het energieverbruik lager is dan 15 kWh/m2 per jaar. Dit is zo laag dat er geen klassiek verwarmingsysteem meer nodig is in dergelijke woningen. De verwarming gebeurt voornamelijk door passieve zonnewinsten die samen met de hoge isolatiegraad, goede luchtdichtheid en interne warmtewinsten gaan zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. Naast de verplichte EPB is er voor dergelijke gebouwen ook een PHPP certificaat nodig om van alle subsidies te kunnen genieten. EnergieSimulatie volgt al jaren alle ontwikkelingen op dit vlak en kan u bijstaan met raad en advies over alle aspecten van passiefbouw.

Bij een passief gebouw moet men oppassen dat er geen oververhitting optreedt in de zomermaanden, zeker voor grote gebouwen is dit moeilijk te voorspellen in de PHPP-software. Tijdens de ontwerpfase is een grondige EnergieSimulatie hier het aangewezen instrument om tot een zo goed mogelijk geheel te komen (wisselwerking tussen isolatie, oriëntatie, installaties en gebruik).

Het is mogelijk epb/phpp-verslaggeving te combineren met een energiesimulatie. Neem hiervoor contact met ons op.

isolatie

EPC: Energie Prestatie Certificaat, verplicht bij verkoop of verhuur

Ieder woonhuis dat verkocht of verhuurd wordt moet beschikken over een dergelijk certificaat en dit vanaf het moment dat het te koop of te huur wordt aangeboden. Het vermelde kental geeft weer wat het verbruik is per m2 per jaar in kiloWattuur.

EPC kental

Op deze manier kunnen potentiële kopers verschillende woningen met elkaar vergelijken ongeacht hun grootte.

EnergieSimulatie is gecertificeerd voor de opmaak van dergelijke certificaten en komt bij de opmaak ervan ter plaatse om het gebouw op te meten en alle vaststellingen te doen (verwarmingsinstallatie, isolatie,...). De prijs is afhankelijk van de grootte van het gebouw en de aanwezigheid van plannen.

Ook publieke gebouwen kunnen door EnergieSimulatie gecertificeerd worden.

EPC

Haalbaarheidsstudie grote gebouwen (nieuwbouw)

De bouwaanvraag van gebouwen waarvan het oppervlak groter is dan 1000m2 moeten vergezeld worden door een haalbaarheidsstudie die kijkt naar de mogelijkheid om duurzame energie technieken toe te passen. Afhankelijk van de functie van het gebouw moeten er verschillende technieken worden onderzocht. Een aantal hiervan zijn

  • Stadsverwarming
  • Wamtekrachtkoppeling
  • Zonne-energie (zowel thermisch als elektrisch)
  • Biomassa ketels
  • Warmtepompen

EnergieSimulatie kan dit voor ieder gebouw nauwkeurig uitrekenen zodat op voorhand al bekend is wat een alternatieve-energie-route gaat kosten, welke milieuvoordelen er zijn en wat de eventuele terugverdientijd is.

EAP: Energie Advies Procedure (bestaande bouw)

Deze audit of energiescan voor particuliere woningen geeft een ruimer en vollediger advies op het gebied van energiebesparende maatregelen. Er wordt hier ook rekening gehouden met het bewonersgedrag en gaat voor iedere voorgestelde maatregel berekenen wat de terugverdientijd is.

EAP

Energiesimulatie op maat

Als het nu een moderne nieuwbouw of een grondige renovatie betreft, een energiesimulatie is het aangewezen instrument om tot een zo goed mogelijk geheel te komen. Energieprijzen blijven stijgen, voor een huidige matig tot slecht geïsoleerde woning zal volgens een studie van de zonnige kempen in 2030 het volledige inkomen van een modaal gezin nodig zijn om aan de energiekost te voldoen. Het is dus zaak om tot een zo energieneutraal mogelijke bouwwijze te komen zonder dat er moet worden ingeboet op de woonkwaliteit. Europa legt bovendien op dat nieuwbouw vanaf 2021 energieneutraal zal moeten zijn.

U kan ook beroep doen op EnergieSimulatie voor het ontwerp en certificering van nulenergie- of plusenergiegebouwen (deze laatste produceert meer energie dan dat het zelf nodig heeft).

Meer informatie hierover vindt u op de energiesimulaties-pagina.