Metingen

U kan bij EnergieSimulatie terecht voor:

  • meting luchtdichtheid van gebouwen (t.b.v. EPB)
  • lekdebietmeting van ventilatiekanalen (invloed op m-factor en E peil in EPB)
  • meting luchtsnelheid en druk in ventilatiebuizen
  • lekken opsporen en verliezen beperken (bestaande gebouwen)
  • inregelen van ventilatiesystemen; het in balans brengen van de verschillende ruimtes waardoor het rendement van warmte terugwinsysteem toeneemt (heeft ook positief effect op E-peil in EPB)
  • controleren waterdichtheid schrijnwerk

Ventilator voor blowerdoormeting
Een ventilator voor blowerdoormetingen

Blowerdoormeting en isolatie

Met een blowerdoormeting kan nagegaan worden hoe luchtdicht een gebouw is en waar de luchtlekken zich bevinden. Deze luchtlekken kunnen naast een gevoel van discomfort ook zorgen voor vochtproblemen (condensatie). Luchtverliezen in een traditioneel gebouw kunnen al vlug 30% van totale energiekost uitmaken. Ook hangt goed isoleren samen met luchtdicht bouwen; een isolatielaag die geventileerd wordt gaat een groot deel van zijn isolerende eigenschappen verliezen. Een goed geplaatst dampscherm voor de isolatie gaat er voor zorgen dat de isolatie geen vocht kan opnemen. Door op al deze bouwdetails te letten kan ongewenste tocht en infiltratie van buitenlucht worden tegengegaan.

Bij nieuwbouw heeft de luchtdichtheid ook een grote impact op het E peil, deze kan bij een luchtdichte gebouwschil gemakkelijk 15 punten lager liggen. In de EPB-wetgeving wordt er standaard uitgegaan van een vrij slechte situatie. Meestal scoort een woning zonder speciale maatregelen te treffen reeds stukken beter dan de standaardwaarde. De ventilatienorm geeft de volgende richtwaardes op: huizen met een mechanische ventilatie (maximum 3 volumewisselingen/uur) en voor woningen met een balansventilatie en warmterecuperatie (maximum 1 volumewisseling per uur). Voor passiefhuizen is er zelfs een eis verbonden aan de luchtdichtheid: deze moet kleiner zijn dan 0,6 volumewisselingen per uur.

(Bij bestaande bouw kan een blowerdoormeting ook gebruikt worden om lekken op te sporen en verliezen te beperken).